Zamki i zamczyska

zabytki znane i już zapomniane

Zamki, Dwory i Pałace w Polsce

Zabytki znane i już zapomniane

Zamki i zamczyska, dwory i płace, ruiny... co one w sobie kryją?... tajemniczość, historię, kulturę... i duszę tamtych minionych epok... Czarują nas swoją magią, wyglądem...

Zamki należą najbardziej charakterystycznych budowli okresów średniowiecza i renesansu. Niestety większość nie przetrwała do naszych czasów, z wielu pozostały tylko ruiny.

Co mamy rozumieć przez zamek? Podaje się różne pojęcia tłumaczące znaczenie słowa "zamek". Przyjmuje się, że zamek to samodzielna budowla obronna o zabudowie zwartej, która łączy funkcję obronną z mieszkalną i gospodarczą. Zamek był zespołem elementów powiązanych w zamknięty obwód obronny.

Pałac jest reprezentacyjną budowlą mieszkalną pozbawioną cech obronnych. Od XIX wieku pałac jest to okazały gmach użyteczności publicznej, zwłaszcza siedziba władz lub instytucji państwowych.

Dwór natomiast jest to wiejski parterowy dom mieszkalny. Dwór obejmował budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze. Dwory masowo giną z polskiego krajobrazu, grabione i dewastowane stanowią smutne świadectwo naszej historii.

Chcemy wszystkim pokazać najpiękniejsze i najciekawsze budowle tamtych epok... poznać ich historię i tajemnicę... ocalić od zapomnienia...

Chełmno Zamek Krzyżacki - Zamki w Polsce

Zamek w Chełmnie zbudowany został na skraju Wysoczyzny Chełmińskiej stromo opadającej ku Wiśle, w północno-zachodniej części miasta. Zamek był połączony z miejskim systemem murów obronnych, a od strony miasta był także oddzielony murem i fosą. W skład miejskiego zespołu zamkowego wchodził główny dom zakonny wraz z dwiema przylegającymi do niego czworobocznymi wieżami obronnymi oraz kaplicą...

Biografia Agenta - Bogdan Gadomski


Biografia agenta. Największy agent policji politycznej II RP. Józef-Josek Mützenmacher (1903-1947)

Bogdan Gadomski.

Najlepsza książka historyczna! Nagroda im. Kazimierza Moczarskiego.

Zamek w Pęzinie

Zamek w PęziniePierwszymi właścicielami Pęzina była rodzina de Pansin, która w XIII wieku miała tam swoją siedzibę. Po śmierci ostatniego z rodu osadę nabyli Borkowie - jeden z najstarszych rodów rycerskich na Pomorzu. Ćwierć wieku później Pęzino zostało odstąpione joannitom. Joannici uzyskali niezbędne do budowy obronnego zamku zezwolenie, w którym na wypadek wojny miała stacjonować drużyna książęca.

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Budowę rozpoczęto w 1627 r., choć są też źródła mówiące o 1621, 1626, 1631 r. - jak sugeruje data wycięta na kamiennej tablicy umieszczonej nad wejściem w wieży bramnej. Zapewne na początku wyplantowano teren, zdejmując warstwę ziemi przykrywającej skalne podłoże i na nim posadowiono fundamenty. Była to inwestycja na wielką skalę. Fundator zaangażował potężne środki finansowe...

Golub-Dobrzyń Zamek

Golub-Dobrzyń ZamekW Golubiu, na prawym brzegu doliny Drwęcy, usytuowany jest krzyżacki zamek, znany dziś dobrze w Polsce jako miejsce corocznych międzynarodowych turniejów rycerskich. Zamek miał być połączeniem klasztoru i twierdzy. Pierwszym etapem budowy było założenie na wzgórzu tzw. obozu warownego osłanianego przez umocnienia drewniano-ziemne.

Ossolin zamek magnacki

OSSOLIN - Późnorenesansowy zamek magnacki

Pierwszy zamek w Ossolinie został wybudowany prawdopodobnie w XIV w. jako rodowa siedziba Toporczyków, którzy następnie przyjęli swe nowe nazwisko od nazwy wsi. Zamek ten został zniszczony podczas budowy późnorenesansowej rezydencji, rozpoczętej w 1633 r. przez Jerzego Ossolińskiego...

Strona 1 z 4